1. Postanowienia ogólne
1.1. Zakup karnetu bądź dokonanie rezerwacji (posiadacze karty Multi Sport Benefit) oznacza akceptację regulaminu firmy Aqua Fitness Center.
1.2. W zajęciach oferowanych przez firmę Aqua Fitness Center mogą brać udział osoby pełnoletnie.
1.3. Klienci firmy Aqua Fitness Center biorący udział w zajęciach tym samym oświadczają, iż nie mają przeciwskazań zdrowotnych do ćwiczeń fizycznych w wodzie i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
1.4. Zajęcia aqua fitnessu trwają 30 minut.
1.5. Klienci firmy Aqua Fitness Center zobowiązani są do przestrzegania dni i godzin zajęć oraz do przychodzenia na zajęcia najpóźniej 10 min przed ich rozpoczęciem oraz do przestrzegania regulaminu basenu na którym odbywają się zajęcia.
1.6. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn obiektywnych lub leżących po stronie firmy opłata za niewykorzystane zajęcia zostanie rozliczona w miesiącu następnym.
2. Firma Aqua Fitness Center zastrzega sobie
2.1. Prawo do odwołania zajęć z przyczyn technicznych obiektu, na którym odbywają się zajęcia. Gwarantujemy wówczas zwrot gotówki. Za zgodą uczestnika firma może potraktować w/w wpłatę jak opłatę za takie same zajęcia odbyte w innym terminie.
2.2. Prawo do zmiany instruktora prowadzącego zajęcia.
2.3. Prawo możliwości dokonania zmian w postanowieniach regulaminu, klienci będą o zmianach informowani.
3. Zabronione jest
3.1. Posiadanie przy sobie podczas ćwiczeń biżuterii w postaci długich kolczyków, zegarków, bransolet, pierścionków i innych tego rodzaju rzeczy.
3.2. Zabronione jest uczestnictwo w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych środków zaburzających sprawność psychoruchową.
4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za
4.1. Nieszczęśliwe wypadki na obiekcie wynikłe z niepoinformowania o stanie zdrowia.
4.2. Zgubione lub pozostawione rzeczy na terenie basenu.
5. Rezerwacje i płatności
5.1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wykupienie karnetu lub wejścia jednorazowego.
5.2. Dokonanie wpłaty we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezerwacją miejsca.
5.3. Wpłaty dokonujemy na konto firmowe podane na stronie internetowej ewentualnie gotówką tydzień przed rozpoczęciem planowanych zajęć.
5.4. Zapisy oraz rezerwacje na zajęcia przyjmowane są u pracownika firmy Aqua Fitness Center bezpośrednio przed lub po zajęciach, telefonicznie, bądź poprzez formularz kontaktowy.
5.5. W przypadkach losowych miejsca na zajęcia mogą być odstąpione osobom trzecim. W takim wypadku należy poinformować o tym firmę o zaistniałej sytuacji i podać dane osoby (imię i nazwisko), która w zastępstwie będzie uczestniczyła w zajęciach. Jeśli osoba wyznaczona przez klienta na zastępstwo nie pojawi się na ustalonych zajęciach, uważa się je za wykorzystane.
5.6. Klient który wykupił miejsce w danym miesiącu na zajęcia z aqua fitnessu może ( jeśli są wolne miejsca) odrobić zajęcia. Warunkiem odrobienia zajęć jest poinformowanie o tym firmę Aqua Fitness Center o swojej nieobecności najpóźniej dzień przed terminem zajęć. Nie poinformowanie w tym terminie jest równoznaczne z wykorzystaniem rezerwacji.
5.7. Odrabianie zajęć, jak również odstąpienie miejsca osobom trzecim możliwe jest tylko w miesiącu na który został wykupiony karnet.
5.8. Zajęcia nie odrobione bez względu na przyczynę przepadają i firma Aqua Fitness Center nie zwraca za nie pieniędzy.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.